Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương

Hành trình của Việt Nam đến với CPTPP

Hành trình của Việt Nam đến với CPTPP

Nhân dịp Quốc hội Việt Nam chuẩn bị phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cùng nhìn lại hành trình 13 năm cam kết thương mại tự do này.