Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

dư nợ

VPBank được chọn là ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

VPBank được chọn là ngân hàng nhận ủy thác từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày hôm nay đã ký kết Thỏa thuận khung về ủy thác cho vay nhằm mở thêm kênh tiếp cận mới cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đối với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ.