Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

đồng dinar

Quân NTC lùng vàng như lùng Gaddafi

Quân NTC lùng vàng như lùng Gaddafi

(VTC News) – "Chúng tôi đã tìm thấy 1 nơi bí mật chứa đầy tiền và vàng của Gaddafi, nhiều đến nỗi 4 kẻ trai tráng như tôi không thể nhấc hết chúng lên được".