Tiết lộ số tiền bác sỹ gốc Việt sẽ được nhận nếu thắng kiện United Airlines

(VTC News) - Nếu kiện hãng United Airlines sau hành vi kéo lê mình ra khỏi máy bay và thắng, bác sĩ David Đào có thể sẽ được bồi thường hàng triệu USD.

VTC1

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao