Tiết lộ số tiền bác sỹ gốc Việt sẽ được nhận nếu thắng kiện United Airlines

(VTC News) - Nếu kiện hãng United Airlines sau hành vi kéo lê mình ra khỏi máy bay và thắng, bác sĩ David Đào có thể sẽ được bồi thường hàng triệu USD.

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO