Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

Thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng sẽ chịu thuế TNCN

(VTCNews) – Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên mức 9 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.

Đây là nội dung quan trọng của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sáng 26/10.

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được nâng lên 3,6 triệu đồng/người 

Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được nâng lên 3,6 triệu đồng/người 

Ngoài việc nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân bổ sung thêm quy định: Khi giá thị trường biến động trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tán thành với mức giảm trừ giacảnh như quy định của Dự thảo luật.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên như quy định trong Dự thảo luật sẽ dẫn đến một số hệ quả như làm thay đổi mục tiêu ban đầu của Luật thuế Thu nhập cá nhân đã được Quốc hội khóa XII thông qua. 

Cụ thể, sẽ dẫn đến thu hẹp đối tượng phải nộp thuế, chỉ còn khoảng 1 triệu người, giảm quá lớn so với hiện nay và chiếm tỷ lệthấp so với tổng số người có thu nhập. 

Tương tự như vậy, số lượng hộ kinh doanh cá thể thuộc diện nộp thuế TNCN cũng giảm khá lớn; không duy trì và phát huy kếtquả đạt được trong quá trình thực thi Luật thời gian qua. 

Về biểu khung thuế suất, một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng biểu thuế suất hiện hành quy định 7 bậc thuế là khá nhiều, chưa điều tiết hợp lý thu nhập với người có thu nhập cao. Vì vậy, Ủy ban này đề nghị sửa đổi Biểu thuế suất theo hướng giãn khoảng cách các bậc thuế hiện hành xuống còn 5 bậc với các mức thuế suất 5%; 10%; 15%; 25% và35%. 

Đa số ý kiến tán thành với đề xuất của Chính phủ về thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật (từ 1/7/2013) song cũng có ý kiến đề nghị thời điểm có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 để bảo đảm áp dụng theo biên độ ngân sách, dễ tính, dễ thực hiện và sẽ tăng thu cho ngân sách Nhà nước. 

ĐôngHuyền

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh