• Zalo

Xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thời sự Thứ Ba, 25/12/2018 07:28:00 +07:00

Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng như Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo dự kiến, Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương khoá 12 diễn ra trong 3 ngày, từ 25 - 27/12.

Hội nghị Trung ương 9 sẽ bàn luận nhiều nội dung quan trọng như Trung ương sẽ xem xét tờ trình Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trung ương cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm các uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư.

Một số nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nội dung quan trọng khác cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược bài bản, chặt chẽ

Trả lời báo chí ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho rằng công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ lâu và rất kỹ càng, bài bản được thể hiện trong nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

Quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện theo 4 bước. Quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước.

Các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp tất cả các trường hợp được giới thiệu của bộ, ngành, địa phương và xem xét và thẩm định, khám sức khỏe theo quy định.

Sau đó sẽ báo cáo Bộ Chính trị để xem xét, trình ra Ban chấp hành Trung ương. Trên cơ sở giới thiệu của Ban chỉ đạo và Bộ Chính trị thì Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét và giới thiệu bằng phiếu. Trên cơ sở đó Ban chỉ đạo sẽ tập hợp lại và báo cáo Bộ Chính trị tiến hành phê duyệt.

Đối với Ban Chấp hành Trung ương, công tác nhân sự được thực hiện theo hướng riêng, trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được cơ cấu vào các vị trí cụ thể. Các trường hợp tham gia lần đầu vào Ban Chấp hành Trung ương phải trong quy hoạch, với trường hợp tái cử, được giới thiệu theo trình tự Tiểu ban nhân sự trình Bộ Chính trị. Sau đó Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương để xem xét giới thiệu ra Đại hội Đảng toàn quốc.

trung uong

Đại biểu dự Hội nghị Trung ương Đảng. (Nguồn: VGP)

Trong quy hoạch lần này, Trung ương đặc biệt đề cao trách nhiệm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu.

Với quy trình bài bản, thận trọng, việc quy hoạch giới thiệu cán bộ sẽ không chỉ là trách nhiệm của một cấp, mà sẽ rõ được trách nhiệm của từng cấp, từng khâu. Hạn chế được tình trạng bấy lâu nay chúng ta vẫn còn “vướng” trong xử lý cán bộ vi phạm là khó quy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức giới thiệu, bổ nhiệm.

Ngoài những tiêu chuẩn chặt chẽ về năng lực, Đảng cũng đặc biệt coi trọng về phẩm chất, đạo đức của người được quy hoạch.

Trong việc quy hoạch cán bộ chiến lược tại Hội nghị Trung ương 9, vấn đề phẩm chất của những người được quy hoạch cũng được đặc biệt quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch”.

Lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư

Đây cũng là lần đầu tiên, một Hội nghị của Đảng sẽ lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Nội dung lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn.

Bộ Chính trị chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi các Ủy viên Trung ương ghi phiếu, bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ làm việc và báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Trung ương.

>>> Đọc thêm: Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương: Không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham vọng cá nhân

Xuân Trường
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục