Sớm có giá tạm thời cho dự án điện tái tạo không kịp hưởng giá ưu đãi

Đầu TưThứ Năm, 18/05/2023 11:23:12 +07:00

Bộ Công Thương phải có văn bản trước ngày 20/5 chỉ đạo EVN đàm phán với chủ đầu các tư dự án điện tái tạo mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện.

Văn phòng Chính phủ ngày 17/5 ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thực hiện kết luận của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhưng chưa được vận hành.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2022/TT-BCT ngày 3/10/2022, Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 theo đúng quy trình, thủ tục và quy định. Ngoài ra, nghiên cứu thêm phương án tính toán giá tương tự cho dự án BT giao thông: kiểm toán lập, thống nhất mức lợi nhuận có thể chấp nhận, đảm bảo động lực đầu tư cho doanh nghiệp.

Sớm có giá tạm thời cho dự án điện tái tạo không kịp hưởng giá ưu đãi - 1

Nhiều dự án điện gió chậm giá ưu đãi nên chưa bán được điện. (Ảnh: Vietnamnet).

Bộ Công Thương cần "chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án đã hoàn thành", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Đối với các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công Thương khẩn trương có văn bản trước ngày 20/5 chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đàm phán với các chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới điện. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.

Đối với dự án chưa đủ điều kiện vận hành, còn vướng mắc về thủ tục pháp lý, Bộ Công Thương và các địa phương nơi có dự án điện chuyển tiếp khẩn trương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục hồ sơ theo quy định.

Đối với các dự án chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục đầu tư, có trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng hết kỳ quy hoạch, Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp và địa phương nơi có dự án thực hiện đúng quy định của pháp luật về quy hoạch, Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội và các quy định có liên quan khác.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có văn bản trước ngày 25/5 hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện việc xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án chuyển tiếp có thời gian thực hiện quá 24 tháng so với thời hạn được quy định tại Giấy chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu theo đúng quy định.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtc.vn