Ông Lê Thanh Vân: Phải 'tam công chiến pháp' bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng, Trung Quốc lâu nay không từ bỏ thủ đoạn chiếm đoạt Biển Đông thành ao nhà, vì vậy phải có đối sách phù hợp.

 

ĐBQH: Cần có 'tam công chiến pháp' để đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông

ĐBQH: Cần có 'tam công chiến pháp' để đối sách với Trung Quốc ở Biển Đông

Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng cần có "tam công chiến pháp" đối sách với các hành vi hung hăng, dã tâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng và phải có đối sách phù hợp'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Bảo vệ chủ quyền, quyết không nhân nhượng và phải có đối sách phù hợp'

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định bảo vệ chủ quyền đất nước phải kế thừa truyền thống giữ nước của cha ông theo tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến.

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO