Nửa năm, nước ngoài cho Việt Nam vay hơn 1,8 tỷ USD

Theo Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã đàm phán và ký kết 20 hiệp định vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

Nhật Bản đã đồng ý giảm lãi suất cho Việt Nam vay từ mức 1,4%/năm xuống còn 1,2%/năm, kéo dài thời gian áp dụng lãi suất theo điều kiện ưu đãi với các khoản vay của Hàn Quốc. Trong cùng thời gian, vốn ODA giải ngân đạt gần 1,5 tỷ USD (đạt 35% kế hoạch cả năm). Ở phần trả nợ, trong 6 tháng qua, ngân sách nhà nước đã chi hơn 840 triệu USD trả nợ vay nước ngoài.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nợ công tính đến hết năm 2016 bằng khoảng 63,7% GDP, năm 2017 dự kiến bằng khoảng 64,8% GDP. Sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 (bằng 64,7% GDP), năm 2020 bằng 63,7% GDP. Điều này sẽ đạt được với điều kiện tăng trưởng GDP ở mức từ 6,7 đến 7% mỗi năm.

Video: Chưa bán hết lợn, đã lo giải cứu gà

>>> Đọc thêm: Sẽ sớm hết cảnh Bộ Tài chính 'đòi' nhà băng trả cổ tức

Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU