• Zalo

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá trước Đại hội Đảng

Tin nhanh 24h Thứ Sáu, 20/11/2020 11:23:00 +07:00
(VTC News) -

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt.

Cứ trước thềm các kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch lại càng chống phá ta quyết liệt hơn.

Bởi vậy, lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch hiện nay là việc cấp thiết nhằm nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và tổ chức của Đảng.

Một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch là vấn đề dân chủ, nhân quyền được khai thác theo biên độ rộng, từ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, thực thi pháp luật, chính sách của Nhà nước... đến các vấn đề, sự kiện, hiện tượng liên quan trực tiếp một số người, địa phương cụ thể; từ đó gieo rắc trong xã hội quan niệm lệch lạc về nhân quyền như “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “nhân quyền không biên giới”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia”...

Tranh thủ việc Việt Nam mở rộng giao lưu văn hóa với nước ngoài, các đối tượng chống phá cổ súy sự biến đổi theo hướng thực dụng trong lối sống (nhất là lối sống của thế hệ trẻ), từ đó gieo rắc vào xã hội một lối sống không chỉ thực dụng trong hưởng thụ, mưu cầu lợi ích cá nhân cực đoan, mà còn thực dụng trong nhận thức - đánh giá một số vấn đề chính trị - xã hội, làm cho con người dần sao lãng nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội.

Các thể lực thù địch còn hướng tới giới trí thức, văn nghệ sĩ để kích động phản ứng tiêu cực qua các phát ngôn, công trình nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật. 

Chúng lập một số hội đoàn mang danh “độc lập” để thu hút trí thức, văn nghệ sĩ. Họ kích động một số người bất mãn, hoặc nhân danh yêu nước để thực hiện mưu đồ, tham vọng cá nhân.

Với âm mưu ngày càng điên cuồng, cố gắng tạo ra nhiều hình thức tuyên truyền tinh vi nhằm lung lạc một số cá nhân còn bị chi phối bởi nhận thức cảm tính, thiếu tỉnh táo; lợi dụng sự bức xúc của dư luận trước một số sự kiện, hiện tượng đã hoặc đang xảy ra; liên tục soi mói, bới móc, phân tích theo hướng xuyên tạc hiện tượng hoặc sự kiện, đánh đồng hiện tượng với bản chất, làm mờ nhòe quan hệ giữa ngẫu nhiên và tất nhiên.

Với vấn đề được dư luận quan tâm chúng lèo lái, chẳng hạn, chúng kêu gào chống tham nhũng, nhưng khi Đảng và Nhà nước quyết liệt chống tham nhũng thì lại xuyên tạc là “đấu đá nội bộ”; giao thông ùn tắc, chúng đổ lỗi cho chính quyền, nhưng khi chính quyền chặt hạ cây xanh để mở đường, thì lại quy kết là phá hoại môi trường…

Bằng cách này hay cách khác, trên website, blog, facebook của chúng thường xuất hiện ảnh được chỉnh sửa, thêm thắt, hoặc khai thác từ nguồn nước ngoài để gán cho Việt Nam. 

Bối cảnh và diễn biến phức tạp đó, dư luận đòi hỏi không chỉ dừng lại ở các bài báo bác bỏ, vạch rõ chân tướng, cung cấp thông tin… mà pháp luật phải xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội. 

Bên cạnh đó, các thế lực phản động, thù địch chống phá Đảng ngày càng có hệ thống, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn rất tinh vi, chống phá toàn diện trên nhiều phạm vi, lĩnh vực, không chỉ đơn thuần là vấn đề lý luận mà còn bao hàm cả các vấn đề thực tiễn mới nảy sinh. 

Để góp phần đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cùng với việc chủ động tăng cường thông tin tích cực, đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả các thông tin xấu độc thì điểm mấu chốt vẫn là phải đẩy mạnh việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy công quyền, làm cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh... mà Đảng đã xác định.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin, giáo dục, tuyên truyền, nâng cao cảnh giác và nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và tính chất nguy hại của nó.

Đặc biệt là phải nâng cao chất lượng việc học tập và nghiên cứu lý luận, không chỉ làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thấu suốt, đồng thuận cao với mọi quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn làm cơ sở tiền đề để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ngày càng đi vào thực tiễn một cách mạnh mẽ, hiệu quả.

Chuyên đề: Đại hội Đảng XIII
Thiếu Huyền
Bạn có cảm nghĩ gì về "Nhận diện thủ đoạn lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá trước Đại hội Đảng" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Đọc tiếp