Người đàn ông có 100 con trong vòng 4 năm

(VTC News) - Một người đàn ông tại Mỹ cho biết mình đã có khoảng 100 người con trong vòng 4 năm qua nhờ hiến tinh trùng qua facebook.

 Anh đã giúp cho rất nhiều cặp đồng tính hay hiếm muộn ở nước này đạt được ước nguyện làm cha mẹ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế