Nắng nóng diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

(VTC News) - Đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 1/8 và từ ngày mai (31/7), nắng nóng sẽ gia tăng ở các tỉnh Trung Bộ.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế