Năm 2019, Bộ Tài chính 'dẹp' hàng loạt thủ tục hành chính
  • Zalo

Năm 2019, Bộ Tài chính 'dẹp' hàng loạt thủ tục hành chính

Kinh tế Thứ Sáu, 12/07/2019 10:15:00 +07:00

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục, ban hành mới 15 thủ tục.

Sáng 12/7, tại Hội nghị Sơ kết trực tuyến ngành Tài chính năm 2019, vấn đề công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật được đề cập và báo cáo cụ thể.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, 6 tháng đầu năm 2019, công tác xây dựng thể chế đã bám sát chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chương trình công tác năm 2019 của Bộ Tài chính. Trong 6 tháng đầu năm, đã trình Quốc hội ban hành 1 luật và cho ý kiến 1 dự án luật; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án (gồm: 1 dự án luật, 4 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 7 đề án khác).

Tính cả số đề án đã trình từ cuối năm 2018 chuyển sang, đến nay đã có 7 nghị định của Chính phủ và 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Bộ Tài chính đã ban hành 40 thông tư.

anh 3

 Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối kết hợp với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 63 phòng thuộc các Cục thuế; hợp nhất các Chi cục thuế huyện thành Chi cục thuế khu vực của 25 Cục thuế, giảm được 84 Chi cục thuế và 436 đội thuộc các Chi cục thuế.

Thực hiện yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch hành động của Bộ, trong đó đề ra các nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra cụ thể và phân công cho từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính bãi bỏ 22 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục, ban hành mới 15 thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng, bảo hiểm; đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 117/190 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo kế hoạch và dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa thêm 24 điều kiện.

Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối liên thông gửi, nhận văn bản với 31 bộ, cơ quan trung ương và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Triển khai trực tuyến 985 thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính. Đã có 99,98% số doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 99% số doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; 94,73% số hồ sơ thực hiện theo phương thức hoàn thuế điện tử.

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan; đã có 13/14 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia, với 173 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế này.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa Bộ Tài chính liên tục trong nhiều năm trong nhóm đứng đầu các cơ quan của Chính phủ trong triển khai công nghệ thông tin.

Hồng Phi
Bạn có cảm nghĩ gì về "Năm 2019, Bộ Tài chính 'dẹp' hàng loạt thủ tục hành chính" ?. Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Mới nhất