Lá gan của người Việt 'khổ' nhất thế giới

(VTC News) - Lá gan người Việt 'khổ' nhất thế giới, vì phải làm việc quá sức so với khả năng bình thường của mình.

Tại Việt Nam, các bệnh lý gan đang không ngừng gia tăng là do lá gan đối mặt với nhiều nguy cơ từ hệ lụy cuộc sống hiện đại. 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế