Tìm thấy 398 kết quả với từ khóa “

Người Việt

Thái hậu Từ Dụ

Thái hậu Từ Dụ

Bà Từ Dụ có tên húy là Hằng, sinh vào ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ (tức ngày 20 tháng 6 năm 1810). Bà xuất thân từ một gia đình dòng dõi nhiều đời làm quan.