Gió khủng khiếp thổi bay cả tòa nhà trong bão Nida

(VTC News) - Gió mạnh khủng khiếp thổi bay cả tòa nhà khi bão Nida càn quét miền Nam Trung Quốc.

Nguồn: Shanghaiist 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113