• Zalo

Học sinh tiểu học có thể đi học sớm hơn tuổi

Giáo dục Thứ Tư, 29/08/2012 02:56:00 +07:00

Những trường hợp học trước tuổi, cha mẹ hoặc người đỡ đầu phải có đơn đề nghị với nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn.

Những trường hợp học trước tuổi, cha mẹ hoặc người đỡ đầu phải có đơn đề nghị với nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Tiểu học. Trong đó, tuổi của học sinh tiểu học là từ 6 đến 14 tuổi (tính theo năm).

Tuổi vào học lớp 1 là 6 tuổi; trẻ em ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.
Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Học sinh trong độ tuổi tiểu học ở nước ngoài về nước, con em người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được học ở trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ở ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.
Những trường hợp học trước tuổi, cha mẹ hoặc người đỡ đầu phải có đơn đề nghị với nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường thành lập hội đồng khảo sát, tư vấn. Căn cứ kết quả, Hiệu trưởng xem xét quyết định.
Đối với học sinh lang thang cơ nhỡ có điều kiện chuyển sang lớp chính quy được Hiệu trưởng trường tiểu học khảo sát trình độ để xếp vào lớp phù hợp.
Theo QĐND
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục