Giảm một số mức thu phí an toàn vệ sinh thực phẩm

Sức khỏeThứ Hai, 24/12/2018 17:22:00 +07:00

Phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu khi đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng được giảm từ mức 32 triệu đồng/lần/đơn vị xuống mức 28,5 triệu đồng; trường hợp đánh giá lại thì phí giảm từ 22,5 triệu đồng xuống còn 20,5 triệu đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, Thông tư 117 sửa đổi phần I; điểm c mục 1, mục 2 phần III; phần IV Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC như sau:

Đối với phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi sẽ là 1.500.000 đồng/lần/sản phẩm.

thong-bao-ve-viec-thu-phi-trong-cong-tac-an-ve-sinh-an-toan-thuc-pham

 

Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định là 500.000 đồng/lần/sản phẩm.

Đối với xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm), chi phí là 300.000 đồng/lô hàng đối với kiểm tra thông thường và 1.000.000 đồng/lô hàng + (số mặt hàng x 100.000 đồng, từ mặt hàng thứ 2) đối với kiểm tra chặt (tối đa 10.000.000 đồng/lô hàng).

Chi phí thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm là 3.000.000 đồng/lần/bộ xét nghiệm.

Đối với thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm, chi phí thẩm định cho cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm là 500.000 đồng/lần/cơ sở và 2.500.000 đồng/lần/cơ sở đối với cơ sở khác.

Đối với thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, chi phí đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng là 28.500.000 đồng/lần/đơn vị, chi phí đánh giá lại là 20.500.000 đồng/lần/đơn vị.

Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

Quỳnh Chi
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !