Eximbank thu hồi 20 tỷ đồng chi thừa thù lao cho lãnh đạo

Thù lao Eximbank chi thừa cho HĐQT và Ban kiểm soát trong giai đoạn 2013-2015 phải thu hồi gần 81 tỷ đồng.

Theo báo cáo của ban điều hành Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trình đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 4, ngân hàng này đã thành lập một ban chỉ đạo nhằm xử lý 425 kiến nghị của Thanh tra tại hội sở và các chi nhánh từ năm 2011.

Eximbank thu hoi 20 ty dong chi thua thu lao cho lanh dao hinh anh 1

Eximbank trình đại hội cổ đông phê duyệt quỹ thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không dưới 23 tỷ đồng 

Tính đến giữa tháng 2 năm nay, Eximbank chỉnh sửa 401 kiến nghị, trong đó có việc thu hồi 81 tỷ đồng thù lao chi thừa cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giai đoạn 2013-2015. Hiện ngân hàng mới thu hồi được 20,05 tỷ đồng trong số này và ký hợp đồng tư vấn với luật sư để tiếp tục thu hồi phần còn lại.

Theo tờ trình đại hội cổ đông, ban kiểm soát Eximbank đề nghị phê duyệt quỹ thù lao năm nay 8 tỷ đồng. Trong khi đó, thù lao của HĐQT là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn mức năm trước là 15 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân sách hoạt động của HĐQT bao gồm các chi phí thường xuyên như đi công tác, tiếp khách, cước điện thoại... và mua bảo hiểm sức khoẻ, trách nhiệm là 7,5 tỷ đồng.

Eximbank trình đại hội cổ đông phê duyệt quỹ thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không dưới 23 tỷ đồng.Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm nay tăng trưởng 30%, lên 1.077 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt trên 181.000 tỷ đồng, huy động vốn 143.500 tỷ đồng và dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng 11% theo hạn mức do Ngân hàng Nhà nước thông báo. Ban lãnh đạo nhà băng cho biết trong điều kiện kinh doanh thuận lợi sẽ xin phép ngân hàng xem xét tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Eximbank cho biết lợi nhuận trước thuế thực tế năm 2018 đạt 1.731 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chủ động trích lập dự phòng trái phiếu VAMC nên số liệu thể hiện trên báo cáo tài chính là 827 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu tài chính đều tăng trưởng so với năm trước như tổng tài sản tăng 2,2%, vốn huy động kể cả liên ngân hàng tăng 1,7%, chỉ tiêu xử lý nợ xấu tăng 15,34%...

Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng đánh giá tốc độ chưa thật sự bứt phá do nhiều khó khăn trong huy động vốn và tăng trưởng tín dụng bởi ảnh hưởng vấn đề tiền gửi của khách hàng.

Kiểm toán lưu ý Eximbank khoản nợ xấu hơn 700 tỷ đồng

Kiểm toán lưu ý Eximbank khoản nợ xấu hơn 700 tỷ đồng

Nợ xấu hơn 700 tỷ đồng của 7 khách hàng cầm cố cổ phiếu Sacombank được kiểm toán lưu ý trong báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank.
 
Nóng bỏng cuộc đua nhân sự cấp cao tại các ngân hàng

Nóng bỏng cuộc đua nhân sự cấp cao tại các ngân hàng

Mùa đại hội cổ đông ngân hàng đã bắt đầu diễn ra, trong đó nóng bỏng nhất là vấn đề nhân sự cấp cao.
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU