Tìm thấy 42 kết quả với từ khóa “

đại hội cổ đông

Tibaco giảm lãi mạnh, sắp họp cổ đông bất thường

Tibaco giảm lãi mạnh, sắp họp cổ đông bất thường

CTCP Ắc quy Tia Sáng (Tibaco, mã chứng khoán TSB) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị công ty trong bối cảnh kinh doanh không thuận lợi, lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm 91,6% so với cùng kỳ.

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

Ngày 7/6/2016, Công ty CP Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 với việc thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng.