Đề xuất giao Bộ Công an quản lý sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe

Chính trịThứ Bảy, 24/10/2020 18:03:59 +07:00
(VTC News) -

Việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe dự kiến sẽ được chuyển trách nhiệm từ Bộ GTVT sang Bộ Công an theo dự thảo luật mới đang chờ Quốc hội thông qua.

Chiều nay (24/10), tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trình bày tờ trình 2 dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi). 

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe - 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể.

Theo tờ trình của Bộ Giao thông vận tải, quy định về đăng ký, cấp thu hồi biển số phương tiện giao thông đường bộ; quản lý đào tạo, sát hạch lái xe; cấp, đổi, thu hồi Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không còn được quy định trong dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thay vào đó, việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe dự kiến sẽ được chuyển trách nhiệm sang cho Bộ Công an, theo quy định trong luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) vì thế chỉ quy định đến các nội dung liên quan đến: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống báo hiệu đường bộ, tổ chức giao thông; phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ việc quản lý tốt hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cũng là một biện pháp phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và phòng ngừa vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vì vậy, khi tách ra thành hai luật thì nội dung trên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là phù hợp.

Đề xuất giao Bộ Công an quản lý sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe - 2

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Về phần Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, việc Chính phủ quyết định trình Quốc hội dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ cùng với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đã được thảo luận, cân nhắc, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan.

Quá trình xây dựng dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã nhận được sự đồng thuận cao của các bộ, ngành, các thành viên Chính phủ.

Với việc xây dựng độc lập Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ.

Nhạc Dương
Bình luận
vtc.vn