Đại tướng Ngô Xuân Lịch: 'Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa'

(VTC News) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, cần phải xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình.

Sáng 22/1, tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng XII. Đại hội thảo luận tại Hội trường về các dự thảo văn kiện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội trình bày tham luận trước Đại hội.

Đại tướng cho biết: 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Cùng với đó là những diễn biến mới phức tạp ở Biển Đông
Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Đại tướng Ngô Xuân Lịch

Trong những năm tới, trên thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường; môi trường chiến lược có nhiều biến động, do sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, sắc tộc,  tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều đặc điểm mới.

Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, nhất là việc cộng đồng ASEAN vừa được hình thành, với ba trụ cột chính sẽ tạo bước chuyển tích cực cả về chính trị - an ninh, kinh tế – xã hội và văn hóa trong khu vực; nhưng đây cũng vẫn là nơi cạnh tranh quyết liệt về chiến lược giữa các nước lớn.

Trước xu thế hội nhập và mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh, cạnh tranh lợi ích giữa các nước, chúng ta sẽ phải đổi mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng hoạt động “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta…Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp chính mà Quân đội tập trung thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý hiệu quả các tình huống, vấn đề phức tạp nảy sinh, quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định phương châm “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, cần xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy".


Nam Minh - An Yên (lược ghi)

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh