Giải trí, hài hước, biếm hoạ
Chết vì quen mồm

Chết vì quen mồm

Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách, xong xuôi ông dặn dò: "Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói 'tạ ơn Chúa' nhé".