Đố vui

Đâu là con mực thật?

Đâu là con mực thật?

Với khả năng quan sát của mình, bạn có nhận ra được đâu là con mực thật, đâu là tranh vẽ con mực không?