Cổ đông nội bộ Techcombank đăng ký bán vốn

Mới đây, Chủ tịch HĐQT và một loạt những nhân sự cấp cao có liên quan đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đăng ký bán gần như hết cổ phiếu của Techcombank.

Cụ thể, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank đã đăng ký bán 9.530.700 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,34% xuống 0,27% vốn (2.405.096 cổ phiếu).

Ông Hồ Anh Ngọc – em trai ông Hồ Hùng Anh đăng ký bán hết 8.883.268 cổ phiếu, chiếm 1,00% cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ ông Hồ Hùng Anh đăng ký bán hết 27.689.657 cổ phiếu, chiếm 3,19% cổ phần.

Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Tài chính AT&M (bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Giám đốc) đăng ký bán toàn bộ  9.533.420 cổ phiếu, chiếm 1,07% vốn.

Nhóm liên quan đến ông Hồ Hùng Anh sẽ giảm sở hữu tương ứng tỷ lệ 6,33% vốn tại nhà băng này.

Tương tự là trường hợp Ông Nguyễn Đăng Quang, Thành viên HĐQT Techcombank đăng ký bán 2.755.158 cổ phiếu, giảm từ 0,32% xuống còn 0,01%.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, vợ ông Nguyễn Đăng Quang đăng ký bán hết 6.944.121 cổ phiếu, chiếm 0,78% vốn.

Nhóm liên quan đến ông Nguyễn Đăng Quang sẽ giảm sở hữu tương ứng tỷ lệ 1,09% vốn.

Nhân vật chủ chốt khác là ông Nguyễn Thiều Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank đăng ký bán 8.501.149 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 1,14% xuống 0,18% (1.584.328 cổ phiếu).

Ông Nguyễn Thiều Nam, em trai ông Nguyễn Thiều Quang – Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán bán hết 13.711.559 cổ phiếu, chiếm 1,54% vốn cổ phần.

Bà Phùng Minh Nguyệt – vợ ông Nguyễn Thiều Quang đăng ký bán 3.225.596 cổ phiếu, giảm tỷ lệ từ 0,39% xuống còn 0,03% (251.236 cổ phiếu).

Nhóm liên quan đến ông Nguyễn Thiều Quang sẽ giảm sở hữu tương ứng tỷ lệ 2,68% vốn.

Theo quy định tại Thông tư 06/2015/TT-NHNN được ban hành vào tháng 6/2015 thì đến ngày 31/12/2015 là thời hạn chót các tổ chức và cá nhân liên quan phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức quy định (tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa tại một ngân hàng là 5% đối với cá nhân và 15% đối với tổ chức, 20% đối với tổ chức và các bên liên quan).

Nếu không giảm được tỷ lệ cổ phần sở hữu vượt giới hạn cho phép thì NHNN sẽ có những biện pháp như buộc nhà đầu tư có liên quan hoặc đại diện của nhà đầu tư phải rút lui khỏi HĐQT và/hoặc vị trí điều hành; không được phép nhận cổ tức bằng tiền đối với phần cổ phần vượt giới hạn cho phép; đồng thời áp dụng phương án tái cơ cấu bắt buộc.

Nguồn: Zing
Loading...
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU