Clip: Sốc với món lẩu chuột bao tử ở nhà hàng Trung Quốc