• Zalo

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng đại học: Bộ GD&ĐT nói gì?

Tin tức - Sự kiện Thứ Bảy, 23/05/2020 07:53:00 +07:00

Bộ GD&ĐT cho biết việc, UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận hiệu trưởng Đại học Hạ Long là đúng thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT cho biết đã nhận được báo cáo của trường Đại học Hạ Long về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Đại học Hạ Long.

Theo báo cáo này, việc ông Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ hiệu trưởng nhà trường nhằm đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với trường mới thành lập.

Giai đoạn tiếp theo, sau khi tổ chức bộ máy nhà trường ổn định, Đại học Hạ Long sẽ chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiện toàn chức danh Hiệu trưởng, phù hợp với quy định, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng đại học: Bộ GD&ĐT nói gì? - 1

 

Bộ GD&ĐT ghi nhận, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương ở tất cả các cấp học, cơ sở giáo dục, trong đó có Đại học Hạ Long. Chất lượng giáo dục của tỉnh ngày càng được nâng cao, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bộ cũng cho hay Đại học Hạ Long là trường đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh nên theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học, việc UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long là đúng thẩm quyền.

Luật không quy định hiệu trưởng là nhân sự cơ hữu, quy định hiệu trưởng phải có trình độ tiến sĩ, ông Nguyễn Văn Thắng đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn này. Về kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học được quy định trong Luật, UBND tỉnh Quảng Ninh vận dụng kinh nghiệm quản lý gián tiếp, quản lý vĩ mô (hoạch định chính sách, chiến lược) đối với ông Nguyễn Văn Thắng.

Đây là tình huống đặc biệt, là giải pháp tình thế trước mắt. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chỉ đạo Đại học Hạ Long sớm kiện toàn nhân sự hiệu trưởng chuyên trách để tập trung vào công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường.

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin