Châu bản triều Nguyễn: Cơ sở pháp lý về chủ quyền Việt Nam

VideoThứ Bảy, 24/05/2014 11:16:00 +07:00

(VTC News) - Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu vào giữa tháng 5/2014 khẳng định rõ ràng chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc VN.

(VTC News) - Châu bản triều Nguyễn được hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của các vương triều nhà Nguyễn, phản ánh toàn bộ đời sống của xã hội Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ 19 đến gần giữa thế kỷ 20.

Việc châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu vào giữa tháng 5/2014 càng khẳng định rõ ràng chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtc.vn