Canada bán không khí sạch đóng chai sang Trung Quốc

(VTC News) - Các công ty bán không khí sạch đóng chai ở Canada đang ăn nên làm ra nhờ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi tình trạng ô nhiễm ở đất nước tỷ dân mỗi lúc một trầm trọng.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO