Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: 'Nhận định nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là rất đúng'

(VTC News) - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu ra số liệu sau 15 năm, nợ công tăng gần 15 lần và khẳng định nhận định về nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là rất đúng.

Ngày 1/11, đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Kế hoạch tài chính 5 năm; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020.

Giải trình làm rõ các vấn đề tranh luận, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng tài chính ngân sách phản ánh thực trạng, sức khỏe của nền kinh tế.

Bo truong Dinh Tien Dung: 'Nhan dinh no cong tang nhanh, ap luc tra no lon la rat dung' hinh anh 1

 Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Vì vậy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tập trung làm rõ với đại biểu Quốc hội vấn đề rất quan trọng là nợ công.

“Nợ công trong thời gian 2011-2015 của chúng ta tăng nhanh là rất đúng, nhìn lại tại thời điểm 2001 nợ công là 36,5%, năm 2005 là 40,8%, năm 2010 là 50%, năm 2015 là 62,2% GDP.

Về quy mô năm 2015 nợ công khoảng 2,608 triệu tỷ đồng gấp 2,3 lần năm 2010, gấp 7,6 lần năm 2015 và gấp 14,8 lần năm 2001. Tốc độ tăng nợ công giai đoạn 2011-2015 bằng 18,4% một năm cao gấp ba lần tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kinh tế giai đoạn này của chúng ta là 5,91%”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thông tin.

Trong thực hiện hàng năm chúng ta phải đáo nợ, năm 2013 đáo nợ 47 nghìn tỷ đồng, năm 2014 là 106 nghìn tỷ đồng, năm 2015 là 125 nghìn tỷ đồng và năm nay 2016 là 95 nghìn tỷ đồng

“Nhận định về nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn là rất đúng”, người đứng đầu Bộ Tài chính thừa nhận.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đưa ra nhiều nguyên nhân để lý giải vấn đề nợ công tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế không đạt theo kế hoạch. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 7-7,5%. Nhưng ngay sau khi đại hội, do những nguyên nhân khách quan, đặc biệt sự suy thoái của kinh tế thế giới, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã ra Nghị quyết số 10 năm 2011 quyết định tỷ lệ tăng trưởng kinh tế là 6,5-7% một năm, tỷ lệ huy động thuế, phí vào ngân sách nhà nước không quá 22-23% một năm.

“Mặt khác, trong thực hiện giá trị GDP của chúng ta không đạt theo dự toán, làm cho tỷ lệ nợ công tăng lên. Như năm 2015 chúng tôi đã báo cáo với Quốc hội nợ công tăng lên 0,9% so với GDP dự toán.

Năm 2014 cũng tương tự như vậy, chúng ta không đạt giá trị GDP dự toán là 4,2 triệu tỷ thực hiện là 3,9 triệu tỷ làm cho nợ công tăng lên từ 54,3% lên 58,5%, đây là nguyên nhân thứ hai”, Bộ trưởng Tài chính nói.

Video: Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về nợ công tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, tái cơ cấu nền kinh tế trong thời gian vừa qua, đặc biệt tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân hàng thương mại, doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp chưa đạt được theo yêu cầu.

Giá dầu thô cũng giảm. Cam kết hội nhập quốc tế cũng giảm. Cơ cấu lại nền kinh tế cũng có những cái tích cực nhưng cũng có phần làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Trong khi nguồn thu giảm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết chúng ta giữ mức chi theo tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm mà Chính phủ trình và Quốc hội đã thông qua.

"Đặc biệt, chúng ta đảm bảo chi an sinh xã hội, chi giảm nghèo, chi lương trong giai đoạn này tăng, nếu không kể tiền lương tăng đến 18%/1 năm, cao hơn tốc độ tăng thu và cao hơn tốc độ tăng chi.

Làm cho cơ cấu chi ngân sách nhà nước chúng ta quỹ chi thường xuyên tăng rất nhanh lên đến 67,8%, tăng 8% so với giai đoạn trước. Trong đó tăng chi cho con người tác động đến 7/10 của tăng chi thường xuyên", Bộ trưởng Tài chính thông tin.

Chúng ta cũng thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của trung ương, nghị quyết Quốc hội về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường bộ, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo...

Trong giai đoạn này, Chính phủ đã trình với Quốc hội hàng năm phát hành thêm trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 -2014 là 225 ngàn tỷ đồng, 2014 -2016 thêm 170 ngàn tỷ nữa.

Đồng thời, Chính phủ trình Quốc hội tăng tỷ lệ bội chi các năm ở mức cao để tăng nguồn cho đầu tư phát triển. Riêng giai đoạn 2011 - 2015 dự toán bội chi của chúng ta là 872 ngàn tỷ đồng, thực tế thực hiện là 1 triệu 027 ngàn tỷ đồng.

"Do vậy, riêng về nợ công số tuyệt đối đã tăng lên 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng, nợ công tăng nhanh là hoàn toàn đúng", Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tái khẳng định.

Phạm Thịnh
Bình luận
® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU