Bầu 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII

Chính trịThứ Hai, 12/10/2020 17:29:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 12/10, các đại biểu nhất trí bầu 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 6,5% so với nhiệm kỳ trước.

Trong phiên làm việc chiều 12/10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 80 người được giới thiệu để bầu chọn vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XVII.

Trong số 80 người được giới thiệu, Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là 71 người. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giảm 6,5% (Trung ương yêu cầu giảm 5%).

Bầu 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII - 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Đại hội họp với các Tổ trưởng Tổ đại biểu. Các tổ đại biểu thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII và thực hiện ứng cử, đề cử tại tổ đại biểu.

Sau khi thảo luận, Tổ trưởng Tổ đại biểu báo cáo với Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả thảo luận và danh sách nhân sự ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu. Đoàn Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử tại các Tổ đại biểu, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo Đại hội xem xét, quyết định.

Từ 16h, Đại hội bầu cử Ban Chấp hành; dự kiến sau đó sẽ công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII. Tiếp đến, Đại hội lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thành ủy khóa XVII.

Tùng Lâm
Bình luận
vtc.vn