Giải mã sự thật về loại củ ‘quý hơn vàng’ Tam thất Bắc

Giải mã sự thật về loại củ ‘quý hơn vàng’ Tam thất Bắc

Chúng tôi đã có 20 ngày đi Trung Quốc, làm việc với nhiều tập đoàn lớn sản xuất dược liệu, tiếp xúc với nhiều chuyên gia lớn của đất nước có nền đông y lâu đời, thì giải mã được nhiều điều về dược liệu, đặc biệt là tam thất bắc.