Xem xét kiểm điểm trách nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế TƯ

Tin nóngThứ Hai, 22/03/2021 17:00:00 +07:00
(VTC News) -

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét Báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương về một số khuyết điểm, vi phạm.

Trong các ngày 18, 19 và 22/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII họp kỳ thứ hai.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét Báo cáo kết quả kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương về một số khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tổ chức kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thiếu nghiêm túc, nể nang, né tránh trong kiểm điểm, góp ý, đấu tranh phê bình đối với đảng viên vi phạm.

Xem xét kiểm điểm trách nhiệm Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế TƯ - 1

Kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: UBKTTW)

Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các cá nhân liên quan đã nhận thức được khuyết điểm, vi phạm và đề ra các giải pháp khắc phục; coi đây là bài học sâu sắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương và các cá nhân liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc và sớm khắc phục những khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung quy định của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định. 

Minh Tuệ
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp