VTC bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

(VTC News) - Tổng công ty truyền thông VTC vừa bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hàng loạt các vị trí chủ chốt nhằm kiện toàn bộ máy hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Lưu Vũ Hải đã ký Quyết định số 144/QĐ-VTC điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Thế Lương, Giám đốc Công ty VTC VTC Intecom giữ chức Phó Tổng giám đốc. Ông Dương Thế Lương là thạc sỹ tin học, sinh năm 1973.
Chủ tịch Lưu Vũ Hải trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí giữ chức Phó tổng giám đốc 

Chủ tịch Lưu Vũ Hải trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí giữ chức Phó tổng giám đốc 


Cùng ngày, phụ trách chức vụ Tổng giám đốc Đàm Mỹ Nghiệp đã ký Quyết định số 145/QĐ-VTC bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó giám đốc Công ty VTC Intecom giữ chức Giám đốc Công ty VTC Intecom. Ông Nguyễn Thanh Hưng là cử nhân công nghệ điện tử viễn thông, sinh năm 1982.

Đồng thời Chủ tịch Hội đồng thành viên Lưu Vũ Hải ký Quyết định số 142/QĐ-VTC bổ nhiệm lại ông Lê Kinh Lộc, Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Quyết định số 143/QĐ-VTC bổ nhiệm lại bà Phùng Thị Thanh Phương, Phó Tổng giám đốc giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015.

Ngày 25/04/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định số 620/QĐ –BTTTT bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Khả Dân, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.
Chủ tịch Lưu Vũ Hải trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Thành viên hội đồng thành viên  VTC

Chủ tịch Lưu Vũ Hải trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí Thành viên hội đồng thành viên  VTC


Quyết định số 621/QĐ–BTTTT bổ nhiệm lại có thời hạn bà Lê Việt Thương Huyền, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Quyết định số 622/QĐ-BTTTT bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đàm Mỹ Nghiệp giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách chức vụ Tổng giám đốc.

Quyết định số 623/QĐ–BTTTT bổ nhiệm lại ông Nguyễn Vũ Tuấn, giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên.

Tất cả quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn: VTC
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN