VinaPhone mở đợt khuyến mại lớn trong 3 ngày

(VTC News) - Từ 24/2, Công ty di động VinaPhone thực hiện chương trình khuyến mại mới với chủ đề “Vạn sự Như ý”, tặng 50% giá trị cho các thuê bao khi nạp thẻ.

Theo đó, chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Khách hàng sử dụng thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ được tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong khoảng thời gian 03 ngày liên tiếp trong thời gian khuyến mại, toàn bộ giá trị được tặng cộng vào Tài khoản khuyến mại.

  Chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Vạn sự như ý"


Thuê bao kích hoạt hòa mạng mới (chương trình KM hoà mạng mới từ 20/12/09 đến 15/1/2010 và chương trình KM hoà mạng mới từ 16/1/2010 đến 28/2/2010) nếu khách hàng nạp thẻ trong 03 ngày từ 26/02/2010 đến 28/02/2010 thì được hưởng khuyến mại trong các trường hợp sau:

+   Sau khi nạp đủ 10 thẻ đầu tiên(đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) được khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp dành cho thuê bao kích hoạt mới nạp thẻ, tiếp tục được hưởng khuyến mại cho tất cả các thẻ nạp trong 03 ngày từ 26/02/2010 đến 28/02/2010.

+ Chưa nạp đủ 10 thẻ nạp đầu tiên (đối với thuê bao trả trước và thuê bao Myzone) hoặc chưa nạp thẻ nào trước 0h00 ngày 26/02/2010, khi nạp thẻ sẽ tiếp tục được tính vào số lượng 10 thẻ nạp đầu tiên nhưng theo hình thức khuyến mại của 3 ngày Vàng nêu trên.

Không áp dụng cho các thuê bao trả sau chuyển đổi hình thức sử dụng sau ngày 23/2/2010. Các hình thức chuyển đổi giữa VinaCard, VinaDaily, VinaXtra và VinaText sau khi nạp thẻ áp dụng theo quy định hiện hành.

Thuê bao trả sau đang hoạt động sẽ được khuyến mại

Miễn phí cước tin nhắn SMS trong nước (không bao gồm cước nhắn tin quốc tế, cước nhắn tin dịch vụ nội dung) trong khoảng thời gian khuyến mại từ 26/02/2010 đến 28/02/2010.

Tất cả các cuộc gọi nội mạng trong nước của Vinaphone (trừ các cuộc gọi Video Call)  đều được miễn phí cước từ phút thứ 4 đến phút thứ 10 trong khoảng thời gian khuyến mại từ 26/02/2010 đến 28/02/2010.

Đối với thuê bao Mobile Broadband trả trước đang hoạt động

Tặng 50%  số lưu lượng vào tài khoản Data và 50% giá trị tài khoản nhắn tin tương ứng với mệnh giá thẻ nạp khi nạp thẻ trong 3 ngày khuyến mại từ 26/02/2010 đến 28/02/2010 (không tặng thêm ngày sử dụng).

AQ

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN