Vinaphone: Khuyến mại ngày vàng từ 15/10 đến 17/10/2012

(VTC News) - Từ 0h00 ngày 15/10 đến 24h00 ngày 17/10/2012, nhà mạng Vinaphone thực hiện chương trình "khuyến mại ngày Vàng".

Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước). Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 15/10 đến 24h00 ngày 17/10/2012 (03 ngày vàng). Nội dung chi tiết như sau:

 

 

   
Thực hiện nạp thẻ:

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản khuyến mại (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

- Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 03 ngày vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

Nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình khuyến mại trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 03 ngày Vàng.

Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình khuyến mại trước đây), nếu nạp thẻ trong 03 ngày vàng: hưởng chính sách khuyến mại của 03  ngày vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản khuyến mại, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM1).

- Số lượng thẻ nạp trong thời gian khuyến mại ngày Vàng sẽ cộng  gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình khuyến mại trước đây.

- Từ 0h00 ngày 18/10/2012 trở đi:


Nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách khuyến mại nạp thẻ của chương trình khuyến mại HMM trước đây.

Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các thuê hao trả trước khác.

- Áp dụng khuyến mại cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trướcngày 15/10/2012. 

D.D
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN