Vinamotor họp cổ đông bất thường, bổ nhiệm nhân sự mới

(VTC News) - Ngày 02/02/2016, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP tổ chức thành công Đại hội cổ đông đầu tiên sau khi Nhà nước thoái toàn bộ vốn.

Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam – CTCP nguyên là Tổng công ty thuộc sở hữu nhà nước. Từ ngày 30/5/2014, Công ty mẹ - Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP (Vinamotor).

 

 

Ngày 11/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành thoái vốn trọn lô toàn bộ 85,58 triệu cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam -  CTCP (Vinamotor), tương đương 97,7% vốn điều lệ.


Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, đơn vị có khả năng tài chính và năng lực mạnh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm định và tham gia đấu giá thành công đã trở thành cổ đông nắm giữ 97,7% vốn điều lệ của Vinamotor.  

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/02/2016 nhằm bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới, Hội đồng quản trị mới đã được bầu và ra mắt với  Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đến từ Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinamotor) làm Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.

Châu Anh
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN