Báo Điện tử VTC News

Việt Nam cứ 11 người có 1 người mắc căn bệnh có thể phải cưa chân tay

Trên thế giới cứ 20 giây lại có người phải đoạn chi vì mắc tiểu đường, trong khi đó tại Việt Nam cứ 11 người có 1 người mắc căn bệnh này.

 

VTC14

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng