Viễn cảnh đô thị bị nhấn chìm khi trái đất tăng 4 độ C

Nhằm nâng cao nhận thức về hiện tượng nóng lên toàn cầu, các nghệ sĩ đã tạo ra viễn cảnh các đô thị phồn hoa, nơi sinh sống của 760 triệu người, bị nước xâm lấn.

Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc sẽ bắt đầu bị nước xâm lấn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C. Phạm vi ngập nước sẽ gia tăng mạnh khi nhiệt độ tăng tới 4 độ C. Những hình ảnh này được Trung tâm Khí tượng công bố nhằm cảnh báo tác động của sự nóng lên toàn cầu.
 Nước xâm lấn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C

 Nước xâm lấn khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ C

Ngập nước sẽ gia tăng mạnh khi nhiệt độ tăng tới 4 độ C

Ngập nước sẽ gia tăng mạnh khi nhiệt độ tăng tới 4 độ C

 Durban ở miền đông Nam Phi dường như không bị tác động khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C

 Durban ở miền đông Nam Phi dường như không bị tác động khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C

 Đô thị này sẽ bị nhấn chìm khi nhiệt độ lên tới 4 độ

 Đô thị này sẽ bị nhấn chìm khi nhiệt độ lên tới 4 độ

Thành phố Durban ở miền đông Nam Phi dường như không bị tác động khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C. Tuy nhiên, một phần của đô thị này sẽ bị nhấn chìm khi nhiệt độ lên tới 4 độ.

 không bị tác động khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C

 không bị tác động khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C

Cảnh tượng tương tự cũng sẽ xảy ra với New York khi nhiệt độ tăng thêm 4 độ C. 

Cảnh tượng tương tự cũng sẽ xảy ra với New York khi nhiệt độ tăng thêm 4 độ C. 

 Thủ đô nước Anh cũng rơi vào cảnh bị nhấn chìm do nước biển dâng.

 Thủ đô nước Anh cũng rơi vào cảnh bị nhấn chìm do nước biển dâng.

Thủ đô nước Anh cũng rơi vào cảnh bị nhấn chìm do nước biển dâng. 

Thủ đô nước Anh cũng rơi vào cảnh bị nhấn chìm do nước biển dâng. 

 Một phần Mumbai, Ấn Độ cũng sẽ chìm dưới nước

 Một phần Mumbai, Ấn Độ cũng sẽ chìm dưới nước

 Một phần Mumbai, Ấn Độ cũng sẽ chìm dưới nước

 Một phần Mumbai, Ấn Độ cũng sẽ chìm dưới nước

 Thành phố Sydney, Australia chung cảnh ngộ

 Thành phố Sydney, Australia chung cảnh ngộ


Thành phố Sydney, Australia chung cảnh ngộ.

Thành phố Sydney, Australia chung cảnh ngộ.


 Thành phố Rio de Janeiro, Brazil khô ráo khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ nhưng bị nhấn chìm tới 1 m khi tăng 4 độ

 Thành phố Rio de Janeiro, Brazil khô ráo khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ nhưng bị nhấn chìm tới 1 m khi tăng 4 độ


Thành phố Rio de Janeiro, Brazil khô ráo khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ nhưng bị nhấn chìm tới 1 m khi tăng 4 độ.

Thành phố Rio de Janeiro, Brazil khô ráo khi nhiệt độ trái đất tăng thêm 2 độ nhưng bị nhấn chìm tới 1 m khi tăng 4 độ.Nguồn: Zing
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN