Video: Thời tiết hôm nay 3/7 trên cả nước thế nào?

(VTC News) - Sau 2 ngày cuối tuần giảm mưa tại Bắc bộ, sang đến hôm nay, 3/7 cường độ mưa ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng tăng hơn.

 

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế