Video: Sự thật sững sờ về não bộ có kết cấu giống đậu phụ mềm

Não có kết cấu gần giống đậu phụ mềm và phát triển từ khi hình thành bào thai cho tới cuối độ tuổi 40 của một đời người.

 

Bình luận

An toàn thực phẩm

Bệnh và thuốc

Dinh dưỡng