Video: Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trong hai ngày 6 và 7/10

(VTC News) - Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười (ngày 6 và 7/10/2018), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO