Video: Những câu nói ấn tượng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chính trịChủ Nhật, 23/09/2018 11:37:00 +07:00

Những phát biểu chỉ đạo cũng như những chia sẻ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn hướng về nhân dân và đất nước.

Đăng Khoa
Bình luận
vtc.vn