Video: Nhìn lại con đường trượt ngã của Bạc Hy Lai

(VTC News)- Nguyên nhân nào đưa một chính trị gia đang trên quan lộ xán lạn rơi vào cảnh 'thân bại danh liệt' như hôm nay?
Xem clip:

Nguồn: VTC14
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN