Video: Năng suất các yếu tố tổng hợp - TFP đối với sự phát triển KT-XH

(VTC News) - Giao lưu trực tuyến “Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) với sự phát triển KT-XH” giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về quy mô đo lường năng suất tổng hợp TFP.

Qua đó chỉ ra cho doanh nghiệp biết được hiệu quả tổng hợp của việc sử dụng các nguồn lực, giúp doanh nghiệp có được một hệ thống chỉ số năng suất khá toàn diện bằng việc đánh giá được tốc độ tăng TFP, cho phép đánh giá, hoạch định và cải tiến năng suất một cách bền vững, đặc biệt là định hướng cải tiến hiệu quả sử dụng đổi mới công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao phẩm chất và năng lực của lao động, phát triển tài sản trí tuệ...

Xem video:


Bảo Bình
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN