Video: Hà Nội lên kế hoạch xóa sổ bếp than tổ ong

(VTC News) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đang tập trung rà soát, thống kê các xưởng sản xuất bếp than tổ ong và than tổ ong, lên kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO