Video: Đồng ý cho Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VideoThứ Hai, 20/11/2017 20:44:00 +07:00

Bộ Chính trị đồng ý để Thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.

 

Bình luận
vtc.vn