Video cuộc đời hào hùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

VideoThứ Ba, 31/12/2013 01:22:00 +07:00

Video phân tích, giới thiệu những giai đoạn lịch sử hào hùng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01-01-1914/01-01-2014) video phân tích, giới thiệu những giai đoạn lịch sử hào hùng trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.
Không chỉ là người tài ba trong trận mạc, xây dựng lực lượng quân đội góp phần làm nên chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc, tên tuổi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng gắn với phong trào 'Gió Đại Phong' nổi tiếng trên lĩnh vực nông nghiệp. 
Những bài học từ Đại Phong ngày ấy đã được ông viết thành sách. Đó là kinh nghiệm về quản lý về sản xuất, lao động, tài vụ và dựa trên ba nguyên tắc là: tự nguyện, dân chủ và cùng có lợi. Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay.
Xem Clip:

Theo Quân đội Nhân dân

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn