Video: Bắn 21 phát đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(VTC News) - Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cử hành theo nghi thức cao nhất với 21 phát đại bác được bắn tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113