Video: 200 công nhân làm việc xuyên đêm nạo vét Hồ Gươm

(VTC News) - 200 công nhân của công ty thoát nước Hà Nội sẽ làm việc liên tục, dùng xô, máy xúc múc bùn nạo vét Hồ Gươm xuyên đêm.

Hữu Dánh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO